eduroam w sieci ŚASK

       Informacje    Instytucje    Kontakt   

Projekt eduroam

Głównym założeniem projektu jest umożliwienie studentom i pracownikom jednostek edukacyjnych oraz naukowo - badawczych dostępu do sieci komputerowej na terenie wszystkich instytucji biorących udział w projekcie. Przede wszystkim dotyczy to sieci bezprzewodowych, jednak rozwiązania stosowane w projekcie Eduroam mogą być także implementowane w sieciach opartych o infrastrukturę przewodową. Skorzystanie z sieci, w obcej dla danego użytkownika lokalizacji (wizyta w innej instytucji włączonej do systemu) odbywa się bez angażowania lokalnego administratora sieci.

W tym projekcie obowiązuje zasada wzajemności. Oznacza to, że użytkownicy pochodzący z innej instytucji biorącej udział w projekcie mogą korzystać z danej sieci tak jak użytkownicy lokalni. Projekt zakłada również pełną poufność danych. Żadne informacje o korzystaniu z dostępu do sieci przez użytkownika nie są dostępne publicznie - cały proces uwierzytelniania użytkownika w sieci jest szyfrowany.

W Eduroam położono duży nacisk na bezpieczeństwo. Użytkownicy mają pewność, że sieć do której się podłączają jest siecią zaufaną. Zasada ta obowiązuje także w drugą stronę. W przypadku nadużyć ze strony uwierzytelnionego w sieci użytkownika administratorzy sieci mogą jednoznacznie określić jego tożsamość.

Nadrzędnym koordynatorem projektu jest grupa robocza Ogólnoeuropejskiego Stowarzyszenia Sieci Naukowo-Badawczych i Edukacyjnych (ang. Trans-European Research and Education Networking Association TF-Mobility). Jak wynika z dostepnych informacji, liczba krajów a wraz z nimi jednostek, które przyłączyły się do projektu jest znaczna.

W Polsce projekt eduroam jest rozwijany w ramach sieci PIONIER, a koordynatorem projektu na Polskę jest Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W projekcie bierze udział wiele uczelni i jednostek, których lista stale ulega wydłużeniu.

Zapraszamy wszystkie instytucje edukacyjne i naukowo - badawcze do współpracy.