eduroam w sieci ŚASK

       Informacje    Instytucje    Kontakt   

Informacje dla instytucji planujących włączenie własnych sieci do systemu eduroam

Instytucje edukacyjne i naukowo - badawcze, które dysponują własnymi sieciami bezprzewodowymi (lub przewodowymi publicznymi) mogą włączyć się do systemu eduroam. Tutaj można znaleść informacje pomocne w podjęciu decyzji o włączeniu się do systemu.

Jednostka, która decyduje się na przyłączenie swojej sieci do systemu eduroam odnosi z tego tytułu ogromne korzyści, ale także ponosi pewne zobowiązania.

Jednostka edukacyjna lub naukowo badawcza, która przystąpi do projektu korzysta na przystąpieniu w dwojaki sposób:

  • jej pracownicy lub studenci uzyskują dostęp do wielu innych sieci bezprzewodowych i przewodowych, które administrowane są przez inne jednostki biorące udział w projekcie,
  • poziom bezpieczeństwa sieci należącej do danej jednostki ulega znacznej poprawie, ze względu na brak możliwości podłączenia się osób nieuprawnionych i co najważniejsze anonimowych.
Jednostka, która chce wziąć udział w projekcie powinna:
  • utrzymywać serwer autoryzacyjny RADIUS i przechowywać logi serwera,
  • utrzymywać stronę internetową z informacjami na temat sposobu korzystania z zabezpieczonej sieci,
  • utrzymywać bazę danych własnych użytkowników,
  • udostępnić do użytku co najmniej jeden punkt dostępowy lub przełącznik sieciowy, który będzie korzystał z serwera RADIUS jako źródła informacji o autoryzowanych użytkownikach,
  • liczyć się z tym, że z udostępnionej sieci korzystać będą goście z innych instytucji biorących udział w projekcie.

Instytucjom podłączonym do sieci ŚASK pomocą w realizacji zobowiązań służy Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej. Utrzymuje ono serwery uwierzytelniania, stronę internetową, a także służy merytoryczną pomocą w sprawach związanych z projektem eduroam. Jeśli masz jakieś wątpliwości czy pytania skontaktuj się z nami.

Instytucje podłączone do sieci ŚASK i włączone do projektu eduroam:

Nazwa instytucji Strona projektu w instytucji
Politechnika Śląska http://eduroam.polsl.pl/
Uniwersytet Śląski http://eduroam.us.edu.pl/
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach http://eduroam.sum.edu.pl/
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach http://eduroam.ue.katowice.pl/
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej http://eduroam.ath.edu.pl/
Instytut Techniki i Aparatury Medycznej http://eduroam.itam.zabrze.pl/